top of page

Reklama na sociálnych sieťach a aktuálne trendy v reklame

Reklama na sociálnych sieťach:

Je fenomén tejto doby. Reklama na sociálnych sieťach je povinnosťou. Áno, toto všetko sú mýty, ktoré si získali dnešný svet. Sociálne siete nepopierateľne môžu byť skvelý komunikačný kanál pre marketingové aktivity na podporu vašej činnosti. Nie sú však určené pre každého. Ukážeme si pár dvôvodov prečo.


Čo sú sociálne siete:

Predtým, ako si povieme, aký priestor a výhody pre Nás sociálne siete znamenajú z marketingového pohľadu vysvetlíme si čo je samotná sociálna sieť.

Sociálna sieť je webová služba fungujúca pomocou webovej stránky určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi.


Sociálne siete môžu byť orientované:

· Súkromne

· Pracovne

Každý používateľ si vytvorí vlastný profil, v ktorom napíše základné informácie o sebe. Na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú. Nevýhodou sociálnych sietí je fakt, že používatelia nemusia do svojho profilu udať pravdivé informácie a je to takmer nemožné zistiť.


Sociálna sieť je webová služba, ktorá umožňuje používateľom:

· vytvoriť verejný alebo poloverejný profil v rámci uzatvoreného systému

· vytvoriť a editovať zoznam ďalších používateľov, s ktorými udržiavajú spojenie

· pozorovať a komentovať činnosť ostatných používateľov v rámci systému


Typy sociálnych sietí:


· Informačné

· Profesijné

· Vzdelávacie

· Koníčky

· Novinky


Rozdelenie sociálnej siete z funkčného hľadiska:

· Univerzálne – sú zamerané na komunikáciu a interakciu medzi používateľmi napríklad: Facebook, Google+, Twitter, Pokec

· Špecializované – sú orientované určitým smerom, majú presne vytýčené témy a záujmy napríklad: LinkedIn, Classmates.com


Aktuálne trendy v reklame:

Trendy v reklame sa vyvíjali pomaly z tlačenej reklamy a televízii na nové premyslené marketingové stratégie.


Tie dnes zahŕňajú:

· QR kódy

· co-branding

· obsahový marketing

· PPC kampane

· chat boti


Zatiaľ čo tlač a televízia sú neustále v reklamnom priemysle, nové technológie otvárajú ďalšie možnosti, ako osloviť spotrebiteľov. Pre firmy a značky, ktoré chcú ísť s dobou interaktívnych reklám, tieto trendy v reklame môžu výrazne pomôcť.


QR Kódy: Medzi už overené trendy v reklame patrí aj QR kód alebo kód “rýchlej odozvy”. Ide o dvojrozmerný symbol. V reklame získal trakciu ako interaktívny nástroj. Pri naskenovaní pomocou smartfónu môže QR kód vyvolať niekoľko akcií, napríklad otvorenie webových stránok atď.


Co-branding: “spoločná značka” je trendom v reklame, ktorý kombinuje reklamné úsilie dvoch alebo viacerých značiek a vytvára nový spotrebný produkt.


Medzi najnovšie príklady spoločnej spolupráce patria:

· vozidlá Ford F150

· motocykle Harley Davidson

· Apple

· Nike


Výhody a nevýhody co-brandingu:

Existuje niekoľko výhod, ktoré značky v co-brandingu zahŕňajú:

· generovanie príjmu z licenčných poplatkov

· zdieľanie rizika

· väčšia dôvera zákazníkov k výrobku

· zvýšené príjmy z predaja

· technologické výhody

· širší rozsah z dôvodu spoločnej reklamy

· zvýšený prístup k novým finančným zdrojom

· lepší obraz produktu prostredníctvom spolupráce s inými renomovanými značkami


Podobne ako každá iná forma marketingu, dokonca aj takáto spolupráca nie je bez určitých rizík a obmedzení, ktoré zahŕňajú:

· Ak je vízia, hodnoty a etika značiek odlišná, partnerstvo môže v budúcnosti zlyhať

· Hľadanie spojenectva so zlými značkami neposkytne zákazníkovi hodnotu a nebude schopná splniť svoje očakávania, čo povedie k zlyhaniu produktu

· Firmy by si mali veľmi dobre premyslieť s kým a ako budú plánovať spoluprácu na spoločnom produkte alebo službe, čo bude buď viesť k spoločnému úspechu, alebo spoločnému zlyhaniu.


Obsahový marketing: je termín, ktorý začal získavať popularitu niekedy v roku 2003 so vznikom sociálnych sietí, ako sú Facebook a Twitter. Obsahový marketing zahŕňa inzeráty (články z novín alebo časopisov, ktoré sú písané na propagáciu vášho produktu), blogy alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý je zverejnený na internete na propagačné účely. Je to strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného konzistentného obsahu. Ako forma reklamy je obsahový marketing efektívny pri vytváraní povedomia o príbehu značky.


PPC kampane a nástroj Google Ads: Spotrebitelia používajú web na nájdenie mnohých vecí vrátane podnikov a značiek. Pokiaľ ide o využívanie prostriedkov na oslovenie spotrebiteľov. Služba Ads je produkt spoločnosti Google, ktorý umožňuje podnikom vytvárať online reklamy. Tento už overený trend v reklame využíva kľúčové slová a parametre rozpočtu zamerané na svojich hlavných zákazníkov.


Chat boti: “chatovací robot”, je počítačový program, ktorý simuluje ľudský rozhovor alebo rozhovor cez umelú inteligenciu. Chatove roboty sa používajú v aplikáciách ako je napr. zákaznícky servis alebo call centrum.


Mnohé trendy v reklame, ktoré fungujú a dlhodobo pretrvávajú dnes využívajú sofistikovavné nástroje pre ich správu ako napríklad PPC kampane a nástroj Google Ads. noho firiem na to nemajú dostatočné kapacity. Či už ide o finančný rozpočet alebo ľudské zdroje. Preto stojí za zváženie vybrať si agentúru, ktorá vám dokáže poradiť, ktoré trendy v reklame by ste mali začať využívať vo svojej marketingovej stratégie.


 

ZDROJ: contentpress.sk, internet

266 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page