top of page

Počítačová grafika


V prvom rade počítačová grafika je naozaj veľmi široká oblasť pojmov. Zahŕňa časti informatiky, matematiky, dizajnu a taktiež umenia. Počítačová grafika sa používa v rôznych odvetviach, ako napr.: architektúra, reklama, medicína (röntgen alebo pri operáciách), hrách, filmoch, tlači, médiách a na internete. Je množstvo miest, na ktorých sa počítačová grafika využíva, keďže v dnešnej dobe sme v obklopení počítačov a moderných vecí. Vo všeobecnosti môžeme chápať počítačovú grafiku ako hocijaké grafické stvárnenia na počítači. Z technického hľadiska je počítačová grafika odbor informatiky, ktorý využíva počítače na syntetické vytváranie umelých obrazov, na úpravu priestorových vecí nasnímaných z reálneho sveta.

Aby sme viac rozumeli počítačovej grafike, poďme sa pozrieť na grafická informáciu. Grafická informácia sú rôzne obrázky, fotografie alebo aj schémy.

Ďalej sa pozrieme na druhy počítačovej grafiky. Existujú dva druhy počítačovej grafiky. Delia sa podľa dimenzií, teda podľa priestorovosti. Jeden z druhov počítačovej grafiky je 2D. Druhý druh počítačovej grafiky je 3D, to je asi každému známe.

Teraz si povieme o každom druhu počítačovej grafiky niečo na lepšie pochopenie. Začneme s 2D grafikou.


2D grafika:

2D grafika je daná dvoma rozmermi. Sú to šírka a výška. Spolu vytvárajú plochu. Podľa spôsobu vzniku a záznamu grafickej informácie poznáme rastrovú grafiku a vektorovú grafiku. Aj o nich si teraz niečo povieme. Začneme s rastrovou grafikou.

Rastrová grafika:

Rastrová grafika je v súčasnosti najpoužívanejším druhom grafiky. Je taktiež najdostupnejším spôsobom zachytenia obrazu v počítači. Základnou zobrazovacou zložkou je pixel. Rastrový obraz sa skladá z množstva v riadkoch a stĺpcoch uložených pixelov. Pre každý pixel je potrebné zakódovať riadok, stĺpec, farbu a ďalšie parametre. Kvalita obrazu je určená počtom častí obrazu. Môžeme povedať, že to je jeho rozlíšením a počtom základných farieb. Čím viac bodov, tým lepší obrázok. Znamená to ale aj väčší súbor pre uloženie na disk.


Vektorová grafika:


Teraz si povieme niečo o vektorovej grafike. Vektorová grafika sa skladá z geometrických útvarov a objektov. Vektorová grafika sa používa pri vytváraní kresleného dizajnu a na znázornenie rôznych geometrických konštrukcií. Základný zobrazovací prvok pre vektorová grafiku je vektor. Sú to obrázky, ktoré sa dajú vyjadriť krivkami, ktoré sú určené dvoma vektormi. Skladajú sa najmä z kriviek a úsečiek. Obrázky vo vektorovej grafike sú vytvorené pomocou základných predmetov a ich vlastností. Tie vlastnosti sú poloha na obrázku, veľkosť, farba, priehľadnosť povrchu, lesklosťou povrchu atď. Kvalita obrazu je určená počtom adresovateľných bodov a maximálnou dĺžkou čiar.

Porovnajte si tieto grafiky, vyskúšajte si ich a prídete na to, ktorá Vám viac sadne. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Ako sa vraví: sto ľudí, sto chutí.


3D grafika:

Povedzme si niečo aj o 3D grafike. 3d grafika je typická troma rozmermi. Tie sú šírka, výška a hĺbka. Spolu tvoria priestor. 3D grafika sa vytvára modelovaním. Výsledok je tak trojrozmerný. Môžeme ho nazvať aj model. Niekoľko modelov dokáže utvoriť scénu. Je to sústava bodov s presne danou polohou v priestore. Spolu vzniká drôtený model, na ktorý sa aplikuje rastrový obraz: textúra, alebo shader, t.j. efekt simulujúci určitý povrch, alebo materiál. Takýto vytvorený model sa umiestni do scény, teda sústavy modelov a musí sa prepočítať svetlo a správanie objektov výsledného obrazu. Predmety v scéne môžu byť rozšírené o pohyb, a tak vznikne animácia.

Používa sa na vytvorenie foto-realistických obrazov, či animovaných filmov. Ako už bolo psomenuté, keďže žijeme v modernej dobe obklopení modernými technológiami, tak nie je zložité vďaka hardware-om a software-om vytvoriť 3d grafiku na nerozoznanie od reality. Najviac sa využíva v hrách, hernom priemysle a kinematografii.

Formáty grafických súborov

Rastrové formáty:

BMP (Bitmap file / .bmp) GIF (Graphics Interchange Format / . gif) JPEG (Joint Photographic Experts Group / .jpg) PNG ( Portable Network Graphic / .png) PSD (Photoshop Document / .psd) TGA (Targa / .tga) TIFF (Tag Image File Format / .tif) RAW (angl. raw - surový / .raw) Microsoft Photo Editor Skicár

Vektorové formáty:

AI (Adobe Illustrator Artwork / .ai) CDR (Corel Draw / .cdr) DWG, DXF (DraWinG / .dwg, .dxf) SVG (Scalable Vector Graphics / .svg)

Farby v počítačovej grafike

· RGB model tvorí farby pomocou kombinácie troch základných farieb: červenej, zelenej a modrej, tento systém sa používa pri monitoroch.

· CMYK model tvorí farby pomocou kombinácie farieb azúrovej, purpurovej, žlteja čiernej. Tento farebný systém sa používa v tlačiarňach. Z týchto farieb vznikne tmavohnedá farba, ktorá sa používa aj na tlač textov.

· HSV model

· HSL model

· Lab model vytvorený, aby sa čo najviac približoval ľudskému vnímaniu farieb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page