top of page

Osobnosť

Osobnosť je organizácia duševného života. Obsahuje všetky duševné funkcie. Osobnosť je súhrn vnútorných stránok a osobitostí človeka. Je zároveň aj súhrn jedinečných psychických vlastností a prejavujú sa najmä vo vzťahoch k svojmu okoliu. Vyjadruje historickú a spoločenskú charakteristiku človeka a zároveň jeho kultúrne, etické, duchovné, psychické schopnosti, ktoré sa rozvíjajú v spoločnosti. Osobnosť je unikátny a stabilný vzorec správania človeka.Štruktúra osobnosti je usporiadanie vlastností osobnosti do určitého celku. Štruktúra osobnosti spočíva z týchto skupín vlastností: aktivačno – motivačné vlastnosti, vzťahovo – postojové vlastnosti, výkonové vlastnosti, dynamické vlastnosti, sebaregulačné vlastnosti, vlastnosti psychických procesov a stavov


Vlastnosti osobnosti sú črty, ktorými sa daná osobnosť vyznačuje.


Psychické vlastnosti osobnosti: temperament, charakter, postoje, schopnosti, motívy, vôľové vlastnosti
Typy temperamentu

- sangvinik = býva veselý, optimistický, dobromyseľný, spoločenský, dobrý vodca, čulý, nenútený, prístupný, bezstarostný

- cholerik = je nedotklivý, nepokojný, útočný, výbušný, impulzívny, optimista, aktívny

- melancholik = je uzavretý, nesmelý, prevláda u neho smutná nálada, býva depresívnejší, precitlivenejší

- flegmatik = býva spoľahlivý, obozretný, rozvážny, zmierlivý, vyrovnaný, pokojný a vie sa ovládať


- introvert = uzavretý človek žijúci bohatým vnútorným životom, nespoločenský, menej komunikujúci s okolím. (umelci)

- extrovert = je veľmi spoločenský, ľahko nadväzuje kontakty, je povrchnejšíSebareflexia je proces, kedy sa človek obráti sa k svojim pocitom, myšlienkam a hodnotám. Keď človek pochopí tomu, čo sa deje v jeho vnútri, bude schopný lepšie navyknúť na život a rôzne situácie v ňom a hlavne na zmeny.

Základom rozvoja charakteru je poznanie našich silných a slabých stránok. Medzi silné stránky patrí: kreativita, vytrvalosť, zvedavosť, vzhľad a múdrosť, čestnosť, elán, spravodlivosť, láska, pokora, humor, optimizmus, sebakontrola, viera.

Anticipácia- táto schopnosť súvisí so sebareflexiou a je osvojiteľná - jej cieľom je schopnosť predvídať konanie a správanie ľudí.


 

ZDROJ: zones.sk

KB

39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page