top of page

Ako na reklamu?


Na začiatku sa pozrime na to-

Čo je to reklama?

Reklama je časť marketingu, ktorej povinnosťou je nahovoriť jedného či väčšiu skupinu ľudí, aby začali konať, alebo v konaní pokračovali.

Reklama a marketing majú k sebe blízky vzťah, ale ani zďaleka nejde o rovnaké označenie. Mnohí nesprávne používajú označenie marketing a reklama ako synonymá. Reklama je jedným z mnohých prostriedkov marketingu. Inak povedané- marketing zahŕňa aj reklamu.

Teraz sa zamerajme na zadávateľov reklám-

Každá reklama musí mať svojho zadávateľa, ktorý prostredníctvom nej sleduje určité ciele. Výrobky či služby sa dnes skoro vôbec nezaobídu bez premyslenej a kvalitnej reklamy. Zadávateľ reklamy sleduje ako hlavný cieľ- zisk.

Firmy, ktoré využívajú reklamu, pre seba zriaďujú povedomie a obľúbenosť svojich produktov alebo služieb, a tým aj schopnosť úspešného pôsobenia na trhu. Reklama oslovuje široké škálu zákazníkov. Okrem výhod má reklama aj nevýhody. Síce vie rýchlo osloviť široké publikum, ale nie je taká presvedčivá ako osobný predaj.

Nástroje reklamy-

 • v prvom rade je hlavným prostriedkom reklamy- internet (na ňom reklama rastie najrýchlejšie a máte najväčšiu šancu osloviť veľké množstvo zákazníkov)

 • v druhom rade rádio a televízia sú veľmi vplyvným nástrojom reklamy

 • potom tu taktiež patria grafické prostriedky (inzeráty, katalógy, postery a bilboardy, časopisy a noviny, priama pošta)

 • rovnako aj reklamné akcie (reklamné prednášky alebo besedy, módne prehliadky a podobne)

 • alebo reklamné vybavenie priestorov vašej firmy/obchodu

 • a na záver reklamné suveníry (kalendáre, perá, doplnky, zľavy na cene, služby zákazníkom, zapaľovače, antibakteriálne gély, kľúčenky)

Zameranie reklamy-

Reklama sa môže zameriavať na rôzne cieľové skupiny ľudí, na domácnosti, na výrobné podniky, na maloobchodné jednotky, na športovcov, na študentov, na dôchodcov. Môže pôsobiť celoplošne na území celého štátu, alebo lokálne v jednom kraji, meste alebo napr. v dedine.

Cieľová skupina je skupina ľudí, ktorých má reklama osloviť. Cieľovou skupinou môžu byť súčasní alebo možní používatelia výrobku, služby alebo značky.

Funkcie reklamy-


reklama sa zameriava na:

 • dlhodobé budovanie imidžu firmy­

 • dlhodobé budovanie určitej značky

 • informácie o predaji, službách a jednotlivých značkách

 • oznámenie o špeciálnom predaji (t.j. podporná reklama- podporuje vašu firmu/značku/službu/produkt)

 • obhajovanie jednotlivých prípadov (napr. ak sa jedná o fajčenie, že škodí zdraviu, tam sa firmy obhajujú žuvačkami, ktoré vám potlačia chuť na cigaretu)

Účel reklamy-

1.- informovať

 • informovať trh o nových alebo inovovaných produktoch alebo o možnosti nového využitia, informovať trh o zmenách cien, informovať o vytvorení nových obchodov, vysvetliť ako výrobok funguje, poskytnúť informácie o ponúkaných službách, napraviť chybné predstavy o ponúkaných tovaroch, rozptýliť obavy spotrebiteľa z nákupu nového výrobku

2.- presviedčať

 • zvýšiť preferencie danej značky, podporiť rozhodnutia spotrebiteľov o zmene značky, zmeniť vnímanie niektorých úžitkových vlastností daného tovaru, presvedčiť spotrebiteľov k okamžitému nákupu, riešiť krízové situácie pomocou obrannej reklamy

3.- pripomínať

 • pripomenúť spotrebiteľom, že by mohol výrobok v blízkej dobe potrebovať, pripomenúť spotrebiteľom, kde je možné tovar zakúpiť, udržovať povedomie o výrobku i mimo sezónu, udržovať lojalitu spotrebiteľov

4.- porovnávať

 • poukázať na prednosti vlastného výrobku alebo služby

môžeme ju teda členiť podľa rôznych hľadísk-

 1. podľa stupňa intenzity:

  • dominantná reklama

  • vedľajšia reklama

 2. podľa sledovaných cieľov na trhu:

  • zavádzacia reklama

  • udržiavacia reklama

  • rozširovacia reklama

 3. podľa objektu reklamy:

  • reklama výrobku

  • reklama činností podniku

  • reklama podniku ako celku

 4. podľa počtu oslovených:

  • reklama zameraná adresne (na konkrétnych zákazníkov)

  • reklama zameraná na anonymnú masu (na neurčitý počet potenciálnych zákazníkov)

 5. podľa spôsobu pôsobenia na adresáta:

  • priama reklama

  • nepriama reklama

5 M-

Proces prípravy kvalitnej reklamy musí vychádzať z trhových cieľov zákazníkov. To znamená, že musí obsahovať 5 hlavných nariadení. Tie sú známe ako 5M.

1. Aké sú ciele reklamy? (mission)

2. Koľko finančných prostriedkov možno použiť? (money)

4. Aké médiá použijeme? (media)

5. Aké výsledky očakávame a ako ich budeme merať? (measurement)

Ciele reklamy-

Cieľom reklamy je typická komunikačná úloha. Reklama ju má splniť v spojitosti k danému cieľovému publiku počas vymedzeného obdobia. Reklamné ciele môžu byť hodnotené podľa toho, či ich úlohou je informovať, presvedčiť alebo pripomenúť ako sme už spomenuli.

Tvorba reklamy-

Reklamu je potrebné bezchybne premyslieť. Povaha reklamy by mala byť prispôsobená cieľovej skupine zákazníkov, vlastnostiam produktu/služby/značky a plánovaným nákladom na reklamu. Zároveň je potrebné myslieť na to, že zlá správa sa šíri rýchlejšie ako dobrá. Na to je potrebné si dať pozor.

Je veľmi dôležité si vopred ilustrovať, aký špecifický výrobok/značku/službu sa snaží firma uviesť na trh, čo je na ňom unikátne. Platí, že prostriedok je podstatnejší než obsah.

Nech je obsah akokoľvek špeciálny, pokiaľ sa nedostane do správnych rúk, námaha bola zbytočná. Pri tvorbe reklamy sa firma musí zamerať na to, čo zákazník potrebuje.

Dôležitosti v reklame-

Medzi ďalšie dôležité veci patrí slogan, obal a etiketa produktu, značka a vplyv na zákazníka. Ak chcete získať nových zákazníkov, je potrebné sa týmto veciam poriadne venovať. Použitie originálneho sloganu a graficky peknej značky je prostriedkom na prilákanie zákazníkov.


Na záver len poviem, že v dnešnej dobe je reklama dôležitou súčasťou nášho života. Všade sa s ňou stretávame. Snaží sa ovplyvňovať naše rozhodnutia a správanie.

Tak veľa šťastia s tvorením Vašej reklamy...
 

zdroje:

https://www.euroekonom.sk/marketing/reklama-a-media/

https://referaty.aktuality.sk/reklama/referat-119062 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentarze


bottom of page