top of page

SEO

SEO je skratka anglického názvu Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače.

Tieto aktivity sa oplatí realizovať ak chcete získať viac návštevníkov z Google bez platenej inzercie cez Google Ads. To sa vám podarí, ak svoju internetovú stránku dostanete na vyššiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania na rôzne kľúčové slová pre váš biznis.

Cieľom SEO je zvýšenie organickej návštevnosti vašej stránky.


Aký je rozdiel medzi SEO a SEM?

Search Engine Marketing alebo marketing internetových vyhľadávačov, v sebe spája SEO a PPC. SEO je základným kameňom v budovaní marketingovej stratégie pre vyhľadávače, dopĺňa ho Pay Per Click reklama a iné možnosti propagácie stránok vo vyhľadávači.

- SEO – optimalizácia webu a obsahu pre vyhľadávače

- PPC vo vyhľadávačoch – platená reklama vo vyhľadávači cez reklamnú sieť Google Ads, alebo v Českej Republike cez Sklik

- SEM – marketing pre vyhľadávače, ktorý spája SEO, PPC, Google Business a iné možnosti propagácie stránok vo vyhľadávačoch


Podľa čoho Google zoraďuje výsledky vyhľadávania?

Presné fungovanie algoritmu, na základe ktorého Google zoraďuje stránky vo výsledkoch vyhľadávania zostáva záhadou. Princíp, akým algoritmus funguje, sa často mení a jeho „tajomstvo” si Google pevne stráži. Poznáme ale niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú pozíciu vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Patrí sem napríklad použitie kľúčových slov a ich hustota, relevancia obsahu vzhľadom k vyhľadávanému výrazu, profil spätných odkazov, autorita domény, rýchlosť načítania stránky a mnoho ďalšieho.


Aký je rozdiel medzi on-page a off-page SEO?


On-page SEO sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávame priamo na stránke. Týka sa obsahu a zdrojového kódu (optimalizácia obrázkov, optimalizácia kľúčových slov, štruktúra kategórií a ďalšie), ale nie externých odkazov a ďalších externých signálov.

Off-page SEO označuje aktivity, ktoré nevykonávame priamo na stránke, no aj napriek tomu pomáhajú našu stránku optimalizovať. Zahŕňa budovanie spätných odkazov (link building), lokálne SEO a čiastočne aj sociálne siete či iné spôsoby, ktorými rozširujete povedomie o svojej stránke na internete.

Čo sú kľúčové slová?

Z pohľadu SEO sú kľúčové slová (keywords) tie slová a frázy, ktoré ľudia vyhľadávajú, napríklad v Google. Obsah, ktorý na stránke publikujeme, by mal mať jasne určenú tému a teda aj kľúčové slová, ktoré s ňou súvisia.

Ako sa dajú kľúčové slová získať a využiť?

Na získavanie kľúčových slov slúžia špeciálne nástroje. Povedia vám, koľko ľudí konkrétne slovo vyhľadáva, aké ďalšie slová s ním súvisia a aká je sila konkurencie pre určité kľúčové slovo. Medzi tieto nástroje patrí napríklad Mangools, Ahrefs, Collabim, Google Ads Keyword Planner, našepkávač Google, SEM rush a mnoho ďalších.

Čo sú meta tagy a prečo sú dôležité?

Meta tagy sú ústrižky textu, ktoré popisujú obsah konkrétnej stránky. Nezobrazujú sa na stránke samotnej – sú viditeľné iba v zdrojovom kóde. Pomáhajú vyhľadávačom pochopiť, o čom stránka je, a ako stránku zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.

Oplatí sa blogovať, ak chcem zapracovať na SEO?

Čím viac stránok na svojom webe máte (kategórie produktov, statické stránky alebo články), tým viditeľnejšia môže byť vaša stránka vo výsledkoch vyhľadávania. Blog je jeden zo spôsobov, ako pravidelne produkovať nové stránky, v tomto prípade články. Získate vďaka nemu množstvo príležitostí na vysoké umiestnenie sa vo výsledkoch vyhľadávania, a to na viaceré kľúčové slová.

Načo je potrebná breadcrumbs navigácia?

Breadcrumbs, slovensky odrobinková navigácia, pomáha diktovať taxonómiu a štruktúru vášho webu vo vyhľadávačoch. Google vďaka nej vie, v akom vzťahu je konkrétne stránka s ďalšími stránkami na vašom webe.

Čo sú spätné odkazy?

Sieť obsahu na internete je pospájaná odkazmi. Kvalita a počet spätných odkazov, ktoré smerujú z iných stránok na tú vašu, ovplyvňujú váš ranking vo výsledkoch vyhľadávania. Spätné odkazy predstavujú „dôveru” medzi jednotlivými webmi a potvrdzujú kontext a tému vášho obsahu. Čím kvalitnejšie spätné odkazy získate, tým je vaša stránka hodnotnejšia v očiach vyhľadávača.

Aký je rozdiel medzi follow a nofollow odkazmi?

Ak iná stránka zverejní follow odkaz na vašu stránku, získate v rámci SEO bod k dobru. Vyhľadávač odkaz vidí a berie do úvahy, čím stúpa vaša relevancia. Nofollow odkaz síce vyzerá ako klasický odkaz, no vášmu SEO nijako nepomôže. Človek, ktorý stránku s nofollow odkazom navštívi, naň môže bez problémov kliknúť, no Google odkaz nezaráta do hodnotenia relevancie vašej stránky.

Čo je to anchor text?

Text ukotvenia (anglicky anchor text) predstavuje text, z ktorého je odkaz vytvorený – dá sa naň kliknúť. V rámci SEO hrá dôležitú úlohu. Text ukotvenia by sa mal zhodovať s url adresou stránky alebo hlavným kľúčovým slovom stránky, na ktorú odkazuje.

Čo je to autorita domény?

Autorita domény webovej stránky priamo zodpovedá jej schopnosti zaradiť sa do výsledkov vyhľadávania. Je určená kvalitou všetkých jej stránok dohromady. Autorita domény je dôležitá nielen pre váš web, ale aj pre stránky, z ktorých na váš web smerujú odkazy.Ako dlho trvá optimalizácia pre vyhľadávače?

SEO optimalizácia je kontinuálny proces. Rovnako, ako sa mení algoritmus rankingu vo vyhľadávači, menia sa aj preferencie a zámer ľudí na internete (teda vyhľadávané slová a frázy). Čas, ktorý je potrebný na základné SEO nastavenia, závisí predovšetkým od počtu stránok na vašom webe.

Čo potrebujem, ak chcem začať so SEO?

- Definícia konkrétnych cieľov, ktoré chcete vďaka SEO dosiahnuť

- SEO audit s návrhom konkrétnych riešení

- Nástroj na analýzu kľúčových slov

- CMS systém, ktorý podporuje SEO nastavenia, prípadne vhodný plugin

- Obsahový plán

- Dostatok času na pravidelnú optimalizáciu, sledovanie zmien a analýzu výsledkov


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page