top of page

Trendy v reklame, ktoré fungujú a mali by ste ich poznať

Nové trendy v reklame


Trendy v reklame sa vyvíjali pomaly z tlačenej reklamy a televíznych spotov na nové premyslené marketingové stratégie.

Zatiaľ čo tlač a televízia sú neustále v reklamnom priemysle, nové technológie otvárajú ďalšie možnosti, ako osloviť spotrebiteľov. Pre firmy a značky, ktoré chcú ísť s dobou interaktívnych reklám, tieto trendy v reklame môžu výrazne pomôcť.


Aké sú overené trendy v reklame?


QR Kódy

Ide o dvojrozmerný symbol podobný čiarovému kódu. QR kód vyvoláva digitálnu akciu pri naskenovaní pomocou čítačky QR kódov. V reklame získal trakciu ako interaktívny nástroj, v ktorom spotrebitelia môžu skenovať kód a získať ďalšie informácie o produkte alebo propagácii.

Pri naskenovaní pomocou smartfónu môže QR kód vyvolať niekoľko akcií, napríklad otvorenie webových stránok, uskutočnenie telefonického hovoru alebo odosielanie SMS správy.

Môžete si vytvoriť svoj vlastný bezplatný QR kód pomocou generátora QR code a umiestnite symbol na vizitky, brožúry, kupóny, letáky alebo e-book.

Co-branding


Je trendom v reklame, ktorý kombinuje reklamné úsilie dvoch alebo viacerých značiek a vytvára nový spotrebný produkt. Medzi najnovšie príklady spoločnej spolupráce patria napríklad vozidlá Ford F150 a motocykle Harley Davidson a Apple a Nike.


Tieto značky spolupracovali na vytvorení nových spotrebných produktov, ktoré zvyšujú povedomie o značke a zároveň zvyšujú záujem spotrebiteľov o nové výrobky

Výhody a nevýhody co-brandingu

Existuje niekoľko výhod:

 • generovanie príjmu z licenčných poplatkov

 • zdieľanie rizika

 • väčšia dôvera zákazníkov k výrobku

 • zvýšené príjmy z predaja

 • technologické výhody

 • širší rozsah z dôvodu spoločnej reklamy

 • zvýšený prístup k novým finančným zdrojom

 • lepší obraz produktu prostredníctvom spolupráce s inými renomovanými značkami

Podobne ako každá iná forma marketingu, dokonca aj takáto spolupráca nie je bez určitých rizík a obmedzení.

 • Ak je vízia, hodnoty a etika značiek odlišná, partnerstvo môže v budúcnosti zlyhať Hľadanie spojenectva so zlými značkami neposkytne zákazníkovi hodnotu a nebude schopná splniť svoje očakávania, čo povedie k zlyhaniu produktu


 • Firmy by si mali veľmi dobre premyslieť s kým a ako budú plánovať spoluprácu na spoločnom produkte alebo službe, čo bude buď viesť k spoločnému úspechu, alebo spoločnému zlyhaniu.

Obsahový marketing


Obsahový marketing zahŕňa inzeráty (články z novín alebo časopisov, ktoré sú písané redakčne na propagáciu vášho produktu), blogy alebo akýkoľvek iný druh obsahu, ktorý je zverejnený na internete na propagačné účely.

Je to strategický marketingový prístup zameraný na vytváranie a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu s cieľom prilákať a udržať si jasne definované publikum.


Ako forma reklamy je obsahový marketing efektívny pri vytváraní povedomia o príbehu značky.


Predpokladá sa, že tento trend v reklame tu s nami bude ešte veľmi, veľmi dlho.

Marketing bez dobrého obsahu nemôže existovať

Kvalitný obsah je súčasťou všetkých foriem marketingu:


 • Marketing v oblasti sociálnych médií: marketingová stratégia obsahu prichádza pred vašou sociálnou mediálnou stratégiou.


 • SEO: Vyhľadávače odmeňujú podniky, ktoré publikujú kvalitný, konzistentný obsah.


 • Vzťahy s verejnosťou: úspešné stratégie v oblasti vzťahov s verejnosťou sa zaoberajú otázkami, ktoré majú zaujať čitateľov, nie ich podnikanie.

 • PPC: Aby vám fungovalo Pay per click, budete potrebovať veľmi dobrý obsah.


 • Obsahová stratégia: Obsahová stratégia je súčasťou väčšiny stratégií marketingu obsahu.

Vstupné stránky


V digitálnom marketingu je vstupná stránka samostatná webová stránka vytvorená špeciálne pre marketingovú alebo reklamnú kampaň. Je to miesto, kde na web stránke návštevník „pristane“, keď klikne na reklamu Google AdWords alebo podobnú reklamu.

Vstupné stránky sú navrhnuté s jediným cieleným cieľom – známym ako výzva na akciu. V dnešnej dobe, mať web stránku je absolútne minimum, ktoré by si firma mala zabezpečiť.


Ak chcete čo najlepšie využiť svoju webovú stránku, musíte do nej pridať vrstvy a jeden z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je zahrnúť viacero vstupných stránok.

Trendy v reklame a reklamná agentúra


Mnohé trendy v reklame, ktoré fungujú a dlhodobo pretrvávajú dnes využívajú sofistikované nástroje pre ich správu ako napríklad PPC kampane a nástroj Google Ads. Ak chcete využívať tento trend a vyťažiť z neho čo najviac, je potrebné najať si PPC špecialistu. Na obsahový marketing potrebujete copywritera. Každý z nástrojov si dnes vyžadujú vedomosti, skúsenosti expertov na danú problematiku.

Mnoho firiem na to nemajú dostatočné kapacity. Či už ide o finančný rozpočet alebo ľudské zdroje. Preto stojí za zváženie vybrať si agentúru, ktorá vám dokáže poradiť, ktoré trendy v reklame by ste mali začať využívať vo svojej marketingovej stratégie.

 
8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page