top of page

MINIMÁLNA MZDA V ROKU 2022

Dnes sa pozrieme na minimálnu mzdu v roku 2022.

Od 1.1.2022 sa zvýšila mesačná minimálna mzda na sumu 646 € pre prvý stupeň náročnosti práce. V roku 2021 tá suma bola 623 €. Hodinová minimálna mzda je 3,713 €/hod. V roku 2021 tá suma bola 3,580 €/hod.

Na uvedenú mesačnú minimálnu mzdu vo výške 646 € bude mať nárok ten zamestnanec, ktorý bude mať plný pracovný úväzok. V prípade ak bude zamestnanec pracovať na polovičný úväzok bude vyplatený sumou 323 €.


Zamestnanec, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mesačná mzda za mesiac v takej sume, aký čas odpracoval.

Mesačná minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce


Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Mesačná minimálna mzda sa vypočítava nasledovne:

mesačná minimálna mzda v roku 2022 - mesačná minimálna mzda v roku 2020

+

mesačná minimálna mzda platná v roku 2020

x

koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práceDoplatok k minimálnej mzde od 1. 1. 2022

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ mu poskytne doplatok. Ten predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

Nezahŕňa sa sem:

· mzda za prácu nadčas

· mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend

· mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

· mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

· mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page