top of page

Influencer! Oplatí si ho zabezpečiť?


Influencer označovaný, ako "vplyvný užívateľ" je užívateľ internetu, ktorý dokáže s využitím internetu, ktorého obsah vytvára , pomocou svojho publika ovplyvniť chovanie ďaľších užívateľov na internete. Takíto užívatelia sa často používajú v rámci marketingových kampaní – sú totiž schopní prirodzenou a dôveryhodnou cestou doporučiť komerčný oznam do svojej komunity.Pri určovaní toho, či môže byť žilovatel vplyvný, vstupuje do úvahy niekoľko vlastností influencera:

  • má veľkú komunitu ľudí, ktorí sledujú jeho obsah (dôležitý, ale nie jediný parameter)

  • komunita sa nachádza v konkrétnom prostredí (napr. na Twitteru alebo Youtube – je dôležité, či je vybraný človek vplyvný napr. jen v rámci jednej sociálnej siete, naprieč internetom nebo i mimo neho)

  • v rámci svojej komunity sa vyzná v danej téme (blogger, ktorý píše o psoch, sa v chovateľstve pravdepodobne vyzná lepšie než jeho komunita, ale menej než napr. veterinár)

  • charakter a vlastnosti (nie každý má dar byť dôveryhodný a mať schopnosti ovplyvniť rozhodovanie ostatných ľudí)

  • čas (nikto nieje vplyvný navždy a v sociálnych médiach to platí dvojnásobne).

V marketingu, ktorý influencerov využíva, je treba brať v ohľad aj možnosť, že influencer značku poškodí, napr. nevhodným chovaním (podobne ako napr. u celebrít).

V súvislosti s influencermi sa často objavujú i ďalšie termíny, ktoré popisujú podobné typy ľudí:

  • Evangelista – človek, ktorý šíri medzi ostatných ľudí novinky. Môže, no i nemusí byť spojený s konkrétnou značkou. Najčastejšie ide o človeka, ktorý má k danému oboru veľmi blízko (napr. človek, ktorý propaguje využívane technológií značky Apple)

  • Opinion leader – človek, ktorý má dostatočný vplyv na to, aby pomáhal formovať verejnú mienku. Tento termín je často nešťastne prekladaný ako „názorový vodca“, ale vo svojej definícií ich má najbližšie k vyššie popisovanému influencerovi. Najčastejšie ide o niekoho, kto sa v téme veľmi dobre vyzná a môže byť tak isto profesionálom v danom obore. Ak tomu tak je, zostáva skôr nezávislý.

  • Trendsetter – ide o človeka, ktorý určuje trendy. Tento človek má dar objavovať nové súvislosti a šíriť je medzi ostatní ľudí. V tejto podobe môže spolupracovať so značkami.


 

ZDROJ: wikipedia, internet

35 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page