top of page

Hora, hora dve doliny, krajšie dievča od maliny...

O súťaži Miss Folklór

Spojenie krásy, talentu a vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre. Tieto slová vystihujú súťaž o najzaujímavejšie dievča z radov folklóristiek MISS FOLKLÓR.

Myšlienkou podujatia je prepojenie prirodzenej krásy dievčat so slovenským tradičným umením. Je jedno, aký talent vie dievča predviesť. Môže to byť ľudový spev, tanec, hra na hudobný nástroj, či zručnosť v ľudových výšivkách, či v inej tradičnej remeselnej výrobe. Dôležité bude spojenie jej krásy a talentu a prezentácia v javiskovej podobe pred publikom. MISS FOLKLÓR nie je klasická súťaž krásy. Snažíme sa o zostavenie programu, ktorý je oslavou radosti a krásy s prvkami súťaže miss. Počas programu majú možnosť prezentácie aj slovenskí módni návrhári, či remeselníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom oslavujú krásu slovenských ľudových prvkov. Ich tvorbu predvedú súťažiace v niekoľkých módnych prehliadkach. Medzi promenádami nemôže chýbať krojovaná voľná disciplína. Takýmto spôsobom chceme prezentovať krásno tradičnej ľudovej tvorby, ktoré na Slovensku máme. Finálový večer je spestrený vystúpeniami rôznych hudobných, či tanečných zoskupení, ktorých tvorba je inšpirovaná slovenským folklórom.

Podujatie organizuje spoločnosť MissFolklór v spolupráci s Hotelom Galileo.

Predpredaj vstupeniek na stránke hotela Galileo www.galileohotel.sk


Slovenské ľudové piesne, či tance a formy ich prevedenia sú tak rôznorodé, že človek, ktorému nie je národná identita cudzia, pri nich pookreje a neraz si povie, že na Slovensku nám stačí pre túto krásu žiť, cítiť a milovať. A takýmto človekom, ktorý sa v čomkoľvek stotožňuje s týmto tvrdením, by malo byť aj dievča – Miss Folklór, ktorú chceme hľadať každý rok z pomedzi radov folklórnych kolektívov, ale i milovníčok tradičnej ľudovej kultúry. Hlavným cieľom súťaže Miss Folklór je zostaviť finálovú 11-tku krásnych a talentovaných dievčat a prezentovať ju širokej, nie len folklórnej verejnosti.


MISS FOLKLÓR AJ PRE ZAHRANIČNÉ SLOVENKY

Zahraniční Slováci sú pre nás významní nie len tým, že sú nositeľmi slovenskej národnej kultúry. Zaujímaví sú hlavne tým, že uchovávali a rozvíjali rozmanité prejavy a hodnoty tejto kultúry špecifickým spôsobom, odlišným od pomerov na materskom etnickom území. A v tomto vidíme dôvody, prečo chceme tieto rozmanité prejavy aj ich folklóru, no stále nášho slovenského priblížiť a prezentovať v našej súťaži. Tretím ročníkom rozširujeme účasť v súťaži Miss Folklór aj pre naše krajanky z Dolnej Zeme zo srbskej Vojvodiny. Kasting v Srbsku sa bude konať 24. júna 2017 v obci Kysáč viac info tu. Do Kysáča sa Slováci začali sťahovať v roku 1773, teda pred 244 rokmi. Najväčšia časť prišla zo stredného Slovenska. Priezviská prisťahovalcov vznikali najčastejšie podľa miest a oblastí, z ktorých prišli. Teší nás, že práve v tejto slovenskej obci v Srbsku v spolupráci s Kultúrnym centrom v Kysáči začíname medzinárodne rozširovať súťaž Miss Folklór. Chceme tak priblížiť folklór, tradície a prekrásne archaický slovenský jazyk, ktorí si naši krajania udržiavajú v inonárodnom prostredí ako súčasť nášho národnokltúrneho vývinu. Slovenský folklór žije v početných slovenských komunitách po celom svete. Myšlienka vytvorenia folklórnej medzinárodnej súťaže krásy a talentu sa začína napĺňať a každým ďalším ročníkom ju chceme rozširovať o ďalšie krajanky. Cieľom je rozšírenie v prvom rade o krajiny, ktoré sú osídlené dolnozemskými Slovákmi (Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko).


ZDROJ: missfolklor.sk

62 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page