top of page

Duálne vzdelávanie


Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. (http://dualnysystem.sk/).


Ako duálne vzdelávanie funguje v BC Trade House?

Jednoducho! Počas školského roka chodíš normálne do školy, avšak počas praxe chodíš priamo k nám do firmy a pracuješ na úlohách spoločne so zamestnancami. Vidíš proces bežnej prevádzky a získavaš cenné skúsenosti do života.


Čo za to?

- vstupný balíček (ako prvák)

- zľava na všetky produkty a služby zo sortimentu

- motivačné štipendium, až do výšky 600€/ rok ,ktoré vyplacáme mesačne.

- až 10% finančné ohodnotenie za produktívnu prácu (obratový bonus)

- školské potreby

- osobné ochranné pomôcky

- teplú stravu na každý deň

- vzorky tovarov na ochutnávku

- a hlavne cenné skúsenosti , ktoré veríme, že v živote veľa krát využiješ.


Spolupráca so školami súkromná odborná stredná škola ekonomicko-technická, stredná odborná škola informačných technológií , obchodná akadémia Polárna , obchodná akadémia Watsonova.

(Viac sa dočítaš tu : https://www.tradehouse.sk/dualisti)


Prečo duálne vzdelávanie? Odborné vzdelávanie ponúka žiakom široké spektrum technických, netechnický, moderných aj tradičných , rozšírených, či netypických odborov, z ktorých si môžu vyberať. Navyše systém duálneho vzdelávania spája školy so zamestnávateľmi a dáva žiakom významnú praktickú skúsenosť , a tým veľké šance uplatniť sa na pracovnom trhu, množstvo žiakov má hneď po skončení školy zamestnanie úplne isté.


Výhody duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie ma niekoľko výhod nielen pre študentov ale aj pre zamestnávateľov a školy. Pre žiaka je dôležitá najmä jeho hlavná myšlienka , teda spojenie teoretického štúdia v škole s praktickou prípravou priamo u zamestnávateľa v reálnych podmienkach pod vedením skúseného inštruktora. Duál pripravuje žiaka tak , aby bol profesionálom s praktickými skúsenosťami hneď po škole. Okrem toho poskytuje vlastné financie ( štipendium , odmena za produktívnu prácu) materiálne zabezpečenie , ako pracovne oblečenie či odevy , možnosť zúčastniť sa stáži , výmenných pobytov a ďalších podujatí organizovaných ako školou , tak aj zamestnávateľov a množstvo ďalších výhod. Počas duálneho štúdia si žiak prirodzene a postupne zvyká aj na pracovný život, nasáva firemnú kultúru a získava pracovné návyky.


Duálne vzdelávanie je prínosom aj pre zamestnávateľov – zvyšuje odbornosť zamestnancov, rieši problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v danej oblasti , šetrí náklady na nábor a rekvalifikáciu zamestnancov , zvyšuje záujem nových odberateľov alebo zlepšuje imidž firmy.


Výhody duálneho vzdelávania pociťujú aj školy, získajú partnerov pre vzdelávací proces, ktorí môžu ponúknuť žiakom praktické skúsenosti z reálneho pracovného procesu a pripraviť ich naň, rovnako môžu získať zo spolupráce so zamestnávateľmi cenné skúsenosti a podnety na vylepšenie vzdelávacieho procesu či oboznámiť žiakov prostredníctvom zamestnávateľa s najnovšími trendmi a technológiami v danej oblasti.

 
18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page